Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej
 

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

Od 14 kwietnia 2014 strony, ich pełnomocnicy i inne osoby uprawnione i upoważnione do wglądu w sprawy rozpoznawane w tutejszym Sądzie mogą korzystać z portalu udostępniającego informację o postępowaniu w sprawach zwanego Portalem Informacyjnym.

Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach, a także możliwość odsłuchiwania nagrań rozpraw (ta funkcjonalność została udostępniona 1 września 2016 r.).


Serwis dostępny jest pod adresem: ttps://portal.waw.sa.gov.pl


Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zgodnie z regulaminem, aby skorzystać z portalu należy dokonać akceptacji jego warunków oraz wypełninić na stronie głównej serwisu wniosek o rejestrację konta (poprzez opcję "Zarejestruj się", a następnie poddać się jednorazowej procedurze weryfikacji tożsamości na jeden ze sposobów:

  • wybór opcji „Wyślij wniosek i podpisz podpisem zaufanym” przy uzupełnianiu wniosku poprzez opcję „Zarejestruj się”;
  • złożenie „Oświadczenia użytkownika” (załącznik nr 2 do Regulaminu, część A) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłaniu go na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Sądu lub elektronicznie do Punktu informacyjnego Sądu; weryfikacja polega na porównaniu danych wprowadzonych podczas wypełniania wniosku poprzez opcję „Zarejestruj się” z treścią „Oświadczenia użytkownika”;
  • zgłoszenie do stanowiska Biura Obsługi Interesantów (lub BOI dowolnego Sądu, w ramach danej apelacji) w celu zweryfikowania danych podanych we wniosku (na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i/lub legitymacji służbowej);
  • przez pełnomocnika - pełnomocnik składa oryginał pełnomocnictwa, z którego wynika jego umocowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz oświadczenie podpisane przez Użytkownika i pełnomocnika, odpowiednio o poprawności danych oraz ich zgodności z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości (załącznik nr 2 do Regulaminu, część A i B).
    W przypadku pełnomocnika innego niż pełnomocnik zawodowy, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne albo pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym; weryfikacja tożsamości Użytkownika następuje przez porównanie danych wprowadzonych podczas wypełniania wniosku poprzez opcję "Zarejestruj się" z danymi zawartymi w oświadczeniu; (załącznik nr 2 do Regulaminu, część A i B).

Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta.

Po otrzymaniu indywidualnego LOGINU oraz HASŁA dostępu do Portalu należy zalogować się na stronie Portalu i wypełnić formularz wniosku o dostęp do wybranej sprawy. Wniosek o dostęp do sprawy można wypełnić już na etapie rejestracji konta.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili odnotowania czynności w systemie biurowym, a e-protokół, co do zasady, po 4 dniach roboczych od utrwalenia.

Regulamin Portalu Informacyjnego - obowiązuje od 3.01.2017 r.

Zarządzenie Prezesa SOWP z 9.04.2014 r. o utworzeniu Portalu Informacyjnego

Zarządzenie Prezesa SOWP nr 10/2016 z 28.01.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego SOWP

Zarządzenie Prezesa SOWP nr 180/2016 z 30.11.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego SOWP

Zarządzenie Prezesa SOWP nr 150/19 z 8.11.2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji warszawskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 10.04.2014
Data wprowadzenia: 10.04.2014
Data aktualizacji: 20.01.2020
Dokument wyświetlony razy: 51 749
Dokument aktualizowany razy: 12
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku