Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Biuro Obsługi Interesantów
 

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie działa na mocy zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Nr 164/18 z dnia 15 listopada 2018 r.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku:
• w poniedziałki od 8.30 do 18.00
• od wtorku do piątku w godzinach 8.30 -15.30

Obsługa interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (czytelnia akt, udzielanie informacji, przyjmowanie korespondencji) odbywa się wyłącznie w nowej lokalizacji przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.
Obecnie wszelką korespondencję kierowaną do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie drogą pocztową należy przesyłać na adres:

ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa


BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, wydaje zamówione dokumenty oraz udziela informacji telefonicznej o sprawach (infolinia).


UWAGA!  od 7 października 2019 r. nowy numer infolinii: 22 417 72 72


Akta do wglądu do czytelni akt można zamawiać:

• telefonicznie pod numerem: 22 417 73 73;
• drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl;
• lub osobiście w CzytelniInteresanci Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (ul. Poligonowa 3)


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji m.in. na temat:
1) a) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
b) kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
c) przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu;
d) rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia; terminach i miejscach rozpraw;
e) wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania; adresu strony internetowej, adresów innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw
2) udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów w zakresie właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;
3) udostępnianie podstawowych informacji o niektórych innych instytucjach pozasądowych (Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, inspekcja pracy, jednostki Policji, organizacje pozarządowe itp.) oraz podmiotach udzielających bezpłatnej porady prawnej;
4) udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
5) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji drogą elektroniczną:

kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

Informacje te dotyczą: wskazania sygnatury akt sprawy, terminu rozprawy, daty wydania orzeczenia, czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym.

BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Zasady udzielania informacji, udostępniania akt sądowych i dokumentow z akt, określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 (§ 97 i dalsze).

Informacje o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji warszawskiej.
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 07.01.2013
Data wprowadzenia: 07.01.2013
Data aktualizacji: 12.11.2019
Dokument wyświetlony razy: 244 840
Dokument aktualizowany razy: 21
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku