Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Petycje
 

Petycje

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).>>>ikona pdf


Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018 r., a które zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 04.06.2019 r.

 • skan petycji ikona pdf
 • zarządzenie Prezesa SOWP nr 61/2019 ikona pdf
 • zarządzenie Prezesa SOWP nr 78/19 z 15 lipca 2019 r.ikona pdf

Petycja o udostępnienie wyroku z 28.11.2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie za posrednictwem poczty elektronicznej 10.12.2018 r.

 • wnoszący wyraził zgodę na publikację danych osobowych
 • petycja w realizacji
 • odpowiedź zostanie udzielona nie później niż do 10 marca 2019 r.
 • skan petycji ikona pdf

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 05.10.2018 r.

 • skan petycjiikona pdf
 • zarządzenie Prezesa SOWP nr 144/2018ikona pdf
 • zarządzenie Prezesa SOWP nr 166/2018 z 19 listopada 2018 r.ikona pdf

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 16.01.2017 r.

 • skan petycji ikona pdf
 • zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 14/2017 ikona pdf
 • zarządzenie Wiceprezesa SOWP nr 28/2017 z 24 lutego 2017 r.ikona pdf


Petycja o skierowanie sędziów, specjalistów z OZSS i zawodowych kuratorów rodzinnych na szkolenie "ALIENACJA RODZICIELSKA w perspektywie psychologicznej i prawnej" oraz rozdystrybuowanie publikacji naukowych dot. alienacji rodzicielskiej - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 10.08.2017 r.


Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 "Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami" sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej "Stop Alienacji Rodzicielskiej" PW9-01/17, oraz publikacji naukowej "Rozwód Rodziców a dobro dziecka" opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości - "Na Wokandzie" nr 24 - wpłynęła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 12.02.2018 r.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.02.2017
Data wprowadzenia: 01.02.2017
Data aktualizacji: 15.07.2019
Dokument wyświetlony razy: 10 019
Dokument aktualizowany razy: 16
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku