Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Akty prawne
 

Akty prawne


Poniżej prezentujemy bazy aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz Unii Europejskiej (UE)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

 • Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu

Baza zawiera Dzienniki Ustaw począwszy od rocznika 1918 oraz Monitor Polski począwszy od rocznika 1930.

 • Rządowe Centrum Legislacji

http://www.rcl.gov.pl/

Baza zawiera Dzienniki Ustaw począwszy od rocznika 2000 oraz Monitor Polski począwszy od rocznika 2000.

 • Dzienniki Urzędowe

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/3.htm

Baza zawiera:
• Dzienniki Urzędowe Prezesa Rady Ministrów:
• Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
• Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”
• Dzienniki Urzędowe Ministrów kierujących działami administracji rządowej
• Dzienniki urzędowe urzędów centralnych
• Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

 • Prawodawstwo i traktaty Unii Europejskiej

http://europa.eu/documentation/legislation/index_pl.htm

Pod wskazanym powyżej adresem zamieszczono przepisy prawa UE oraz opisy procedur legislacyjnych, a także informacje o procedurach współpracy prawnej między państwami UE.

 • Prawo Unii Europejskiej (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=pl

Wyszukiwanie dyrektyw, rozporządzeń, decyzji, umów międzynarodowych i innych aktów prawnych.

 • Dziennik Urzędowy UE

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Baza zwiera wydania on-line Dziennika Urzędowego począwszy od 1998 roku.

 • Rada Unii Europejskiej

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=551⟨=pl

Miesięczny wykaz aktów prawnych Rady UE.

 • Karta praw podstawowych UE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PL:PDF

Prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne zebrane w jednym tekście.

 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (europejska konwencja praw człowieka – EKPC)

Wersje obcojęzyczne (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski)

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG

Tłumaczenie na język polski:

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/POL_CONV.pdf

Umowa międzynarodowa, która chroni prawa człowieka i podstawowe wolności w Europie i ustanawia Europejski Trybunał Praw Człowieka.

 • Unia Europejska – traktaty i prawo

http://europa.eu/abc/treaties/index_pl.htm

Informacje o wszystkich traktatach i ich pełny oficjalny tekst.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 28.03.2011
Data wprowadzenia: 28.03.2011
Dokument wyświetlony razy: 26 134
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku